1.krok registrace

Mendelova univerzita

Agronomická fakulta

Agronomická fakulta

Testy:

hlavním kritériem je průměrný prospěch studia za posledního 2,5 roku

Lesnická a dřevařská fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Testy:

světový jazyk, biologie, matematika, fyzika

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Testy:

matematika a světový jazyk

Zahradnická fakulta

Zahradnická fakulta

Testy:

biologie, výtvarná kultura

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů

Testy:

TSP (Test studijních předpokladů) a světový jazyk