1.krok registrace

Masarykova univerzita

Ekonomická fakulta

Testy:

OSP (Obcné studijní předpoklady)

Fakulta stavební

Testy:

Talentová zkouška, oborový kulturně umělecký test

Fakulta strojní

Testy:

Matematika

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Testy:

Matematika, OSP (Obecné studijní předpoklady)

Hornicko-geologická fakulta

Testy:

Obecný přehled o aktuálním dění, Test z geologie

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Testy:

Studenti jsou přijímáni na základě studijních výsledků ze SŠ

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Testy:

Matematika