1.krok registrace

Univerzita palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

Testy:

teologie, oborový test

Fakulta tělesné kultury

Testy:

TSP, jazykový test, talentové zkoušky

Fakulta zdravotnických věd

Testy:

OSP, biologie

Filozofická fakulta

Testy:

SPF (Test předpokladů), oborový test

Lékařská fakulta

Testy:

fyzika, chemie, biologie

Pedagogická fakulta

Testy:

TSP (Test studijních předpokladů)

Právnická fakulta

Testy:

dějepis, logika, právo

Přírodovědecká fakulta

Testy:

oborový test, matematika